Tanggungjawab Sosial Korporat

Tanggungjawab Sosial Korporat

PNSB fokus dalam menjadi peneraju di dalam bidang tanggungjawab sosial korporat (CSR) dan aktif di dalam membangunkan program-program komprehensif inisiatif mampan untuk memudahkan pendekatan mengukuhkan peranannya sebagai pemain CSR yang konsisten dan signifikan kepada rakyat negeri Selangor

Untuk mencapai wawasan PNSB, iaitu meningkatkan pelaburan dan memperkasakan sosioekonomi negeri Selangor, PNSB sedar bahawa Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) adalah tunggak utama untuk merealisasikan matlamat tersebut. Selaku warga syarikat korporat yang prihatin dan bertanggungjawab, PNSB sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan dan menangani isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dari tahun ke tahun, PNSB telah menolong dan membantu mereka yang memerlukan menerusi pelbagai program dan sumbangan.

Previous
Next