Tanggungjawab Sosial Korporat

Tanggungjawab Sosial Korporat - Kebajikan

Memberi bantuan kebajikan kepada golongan yang memerlukan.

Sumbangan Bantuan Kemanusiaan Palestin

Susulan kepada Kempen Sumbangan RM10 Setiap Individu bagi Bantuan Kemanusiaan Palestin, satu Majlis Penyerahan Sumbangan telah diadakan siang tadi di Kediaman Rasmi Menteri Besar. Hasil kutipan dari sumbangan ini telah disalurkan kepada Tabung Selangor Prihatin Palestin.

Selanjutnya