Permodalan Negeri Selangor Berhad atau dikenali sebagai PNSB merupakan anak syarikat milik penuh kerajaan negeri Selangor, dibawah seliaan Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) atau MBI.

Sebagai sebuah organisasi milik kerajaan negeri Selangor, PNSB menumpukan pembangunan hartanah sebagai perniagaan teras, dengan membangun kediaman dan komersial serta perumahan dan perbandaran yang mampan dan mampu milik yang tertumpu di negeri Selangor dan Lembah Klang.

Melalui anak-anak syarikatnya, PNSB juga menyediakan perkhidmatan insurans melalui PNSB Insurance Brokers Sdn. Bhd. (PIBSB), perundingan pengurusan projek melalui PNSB Management Consultancy Sdn. Bhd. (PMCsb), perlombongan melalui PNSB Trading Sdn. Bhd. (PTSB) dan penerokaan aeroangkasa melalui PNSB Aero Frontier Sdn Bhd (PAFSB).

Dengan misi mempelbagaikan perniagaannya, PNSB berhasrat untuk mencari peluang bekerjasama dengan pelabur-pelabur melalui anak syarikatnya, PNSB Investment Venture Sdn. Bhd. (PIV).

PNSB juga tidak ketinggalan memainkan peranan yang penting di dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat dan merupakan sebuah agensi kerajaan yang sangat prihatin dan aktif dalam aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial korporat (CSR) kerajaan negeri Selangor dan PNSB sendiri.

Misi Kami

Memacu deras perjalanan transformasi ekonomi Selangor menjelang 2026 ke arah kemakmuran bersama.

Visi Kami

Meningkatkan tahap pelaburan di Selangor serta mengukuhkan pembangunan sosioekonomi negeri. Bagi mencapai wawasan ini, PNSB berikrar ke arah konglomerat yang dinamik, berwibawa dan berprestasi tinggi.

Moto Kami

Membentuk Selangor untuk hari esok.

Ahli Lembaga Pengarah

Pengerusi


Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Y.B. Dato’ Haji Haris Bin Kasim

TnBorhanjpg

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

Y.B. Tuan Borhan Bin Aman Shah

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

Y.B. Tuan Ganabatirau A/L Veraman

PN-HAJAH-NORITA

Ketua Pegawai Eksekutif MBI

Pn. Hajah Norita Binti Mohd Sidek

Ketua Pegawai Eksekutif PNSB

Y.M. Raja Ahmad Shahrir Iskandar Bin Raja Salim

Ketua Pegawai Operasi PNSB

Tuan Hj. Mohd Helmi Bin Dato’ Mohd Yusof

Kumpulan Pengurusan

Dalam mencari kecemerlangan, PNSB menyandar pada kepakaran dan pengalaman para pegawai pengurusan kanannya. Para pegawai pengurusan kanan konglomerat ini diamanahkan dengan susun atur dan pelaksanaan strategi untuk mencapai objektif PNSB.

Ketua Pegawai Eksekutif

Y.M. Raja Ahmad Shahrir Iskandar Bin Raja Salim

Ketua Pegawai Operasi

Tuan Hj. Mohd Helmi Bin Dato’ Mohd Yusof

Penasihat Kanan Perniagaan Baru,

Pelaburan Strategik & Projek

Y.Bhg. Dato’ Wan Hashimi AlBakri Bin Wan Ahmad Amin Jaffri

Pengurus Besar Kanan

Perancangan & Pengurusan Projek

En. Md Yunus @ Iskandar Bin Md Noor

Pengurus Besar Kanan

Perancangan Strategik & Kewangan

En. Ahmad Zamwawi Bin Ahmad Nazari

Pengurus Besar

Pengurusan dan Pembangunan Projek

Y.Bhg. Dato’ Mohd Azlan Bin Kachong

Pengurus Besar

Sumber Manusia & Pentadbiran

En. Khalid Bin Abdullah

Pengurus Besar Korporat /

Setiausaha Syarikat

En. Mohamad Nizam Bin Hj. Yaacob

Pengurus Besar Kewangan

En. Beh Boon Guan

Pengurus Besar Undang-Undang

Pn. Nor Juanna Hilda Binti Dato’ Julaini

Pengurus Besar

Perancangan Strategik & Perniagaan Baharu

Tn. Haji Hairolnisam Bin Isnin

Ketua Jabatan

Perhubungan Awam

Pn. Alina Binti Dato’ Idris

Integriti, Audit & Governans

En. Mohammed Hanafi Bin Muhi

Pelaburan

En. Asyrul Ridzwan Bin Ramali

Governans

Menyedari tanggungjawab pentadbiran korporatnya, PNSB komited dalam menjalankan urus niaga yang berintegriti dan telus. Ideal ini disokong dengan mengadaptasi budaya sifar toleransi terhadap amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa melalui polisi antirasuah dan korupsi.

Polisi Anti-Rasuah & Sogokan

Polisi anti-rasuah dan anti sogokan PNSB ditubuhkan selari dengan undang-undang dan peraturan berkenaan serta mengikut dasar & piawai yang ditetapkan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.

Polisi PNSB ini mencerminkan pendirian yang mengutamakan integriti dalam semua transaksi perniagaannya. Tujuan polisi ini ialah untuk menyingkirkan segala bentuk rasuah dan sogokan dalam operasi harian syarikat.

Klik di sini

Polisi & Kod Etika Perniagaan

Untuk mencapai standard tertinggi integriti dan tadbir urus korporat yang terbaik, PNSB telah menzahirkan Polisi dan Kod Etika Perniagaan. Polisi ini, menggariskan prinsip dan nilai-nilai utama yang perlu didukung oleh kakitangan syarikat semasa menjalankan tugas.

Klik di sini

Polisi Pemberi Maklumat

Oleh kerana PNSB dan anak-anak syarikatnya mengutamakan integriti sebagai prinsip asas, polisi pemberi maklumat telah dirangka bagi menyediakan tatacara yang jelas bagi membolehkan pemberi maklumat tampil dan mendedahkan sebarang salah laku yang disyaki sama ada berunsur jenayah atau aktiviti dan amalan yang tidak beretika oleh pihak pengurusan atau perkerja-pekerja PNSB.

Tambahan juga, polisi ini turut menggariskan perlindungan terhadap pemberi maklumat dari sebarang hukuman atau tindakan yang tidak adil, jika pendedahan dibuat dengan niat baik.


Untuk sebarang aduan, sila e-melkan kepada:
whistleblowing@pnsb.com.my ; atau
anuwar@mbiselangor.com.gov.my

Atau melalui surat bertulis kepada:
Jabatan Integriti, Audit & Governans
Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB)
Tingkat 16, Menara NAZA TTDI
No. 11, Jalan Judo 13/45, Seksyen 13
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Klik di sini

Polisi Hadiah

Memandangkan budaya memberi dan menerima hadiah adalah amalan budaya norma, terutamanya di musim perayaan, PNSB telah merangka Polisi Hadiah sebagai garis panduan untuk memberi dan menerima hadiah dikalangan warga PNSB dan anak-anak syarikatnya. Kerana ahli-ahli kakitangan syarikat berurusan dengan pihak luar dalam urusan kerja mereka, polisi ini memastikan kerja mereka dilangsungkan dengan penuh integriti.

Klik di sini

Polisi Konflik Kepentingan

Bertujuan untuk menghapuskan tindakan berat sebelah dan memupuk tenaga kerja profesional, PNSB telah merangkakan Polisi Konflik Kepentingan untuk memastikan kepentingan syarikat diutamakan oleh kakitangan-kakitangannya semasa menjalankan tugas. Polisi ini memberi panduan dan contoh tentang pelbagai bentuk konflik kepentingan dan juga prosedur dan jalan penyelesaian bagi menangani masalah tersebut.

Klik di sini