Hubungi Kami Utama

Taman Harmoni Balakong

PNSB juga melaksanakan projek-projek pembangunan secara usahasama dengan pemaju-pemaju swasta.